Πολιτική Απορρήτου – Όροι Χρήσης

 • Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας “proskinio.gr” με έδρα την Αθήνα είναι ο κύριος και ο δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου proskinio.gr (αλλιώς αποκαλούμενος ως ο «ιστότοπος»), ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση.
 • Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες ενημέρωσης στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή και περιήγηση τους στην ιστοσελίδα μας. Έτσι στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (στο εξής «Περιεχόμενο») που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας (οι «Υπηρεσίες»). Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση Περιεχομένου που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε για τη φύλαξη των αρχείων σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.
 • Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειουμένης κάθε ευθύνης των ιδιοκτήτων του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 • Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:


α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.
ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

 • Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.
 • Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 • Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Περιηγητή σας στον υπολογιστή, στο tablet, ή στο κινητό τηλέφωνο και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον παρόντα ιστότοπο. Πρακτικά διαμέσου των cookies επιτρέπεται στους ιστότοπους να αποθηκεύουν διάφορες ανώνυμες πληροφορίες όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις του επισκέπτη ή αν έχει επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο, για στατιστική χρήση και τίποτα παραπάνω. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο χρήσης των cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ή σε διαφορετική περίπτωση να μην χρησιμοποιείτε το proskinio.gr.
 • Οι παρόντες “Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης” και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.
 • Επιτρέπεται η εν μέρει ή εν γένει αντιγραφή και επομένως αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου υπό τη ρητή προϋπόθεση της αναφοράς στην πρωτότυπη πηγή, δηλαδή αναφορά στο domain name του παρόντος site, ακόμα ορθότερα, της πλήρους αναφοράς της σελίδας (url) κάθε ανάρτησης σε ενεργό link (προσθήκη συνδέσμου).
 • Σε περίπτωση που παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που η ιστοσελίδα έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβασης της ιστοσελίδας από εσάς.
  Η σελίδα μας δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στους χρήστες σε ανύποπτο χρόνο όταν επιχειρούν να εισέλθουν στη σελίδα, που μπορεί να έχουν σχέση με τη λειτουργία του δικτύου τους.
 • Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα της πρόσβασης σε άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων διαμέσου συνδέσμων (links).Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνεπάγεται την a priori αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τη σελίδα μας, και επομένως δεν φέρουμε κάποια ευθύνη για ανακρίβειες στο περιεχόμενο τους.
 • Οι επισκέπτες του www.proskinio.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους σε κάθε είδηση, έχοντας προηγουμένως κάνει εγγραφή στη σελίδα μας, με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων που τους ζητούνται, είτε προσθέτοντας άμεσα το σχόλιό τους χωρίς προηγούμενη εγγραφή στη σελίδα μας.
 • Οι αναγνώστες του www.proskinio.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλια τους κάτω από κάθε άρθρο και είδηση και να κάνουν διάλογο με τους υπόλοιπους επισκέπτες του Ιστότοπου με την προϋπόθεση να μην περιέχουν τα σχόλιά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και να μην προάγουν την βία.