Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Για να συμβάλει στην αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκλήθηκαν…