Η σωστή αντιμετώπιση της πανδημίας σύμμαχος κατά του brain drain

Η πανδημία του Κορονοϊού  είναι μια πρωτοφανή εφιαλτική κατάσταση που βιώνει ο…

ΣΕΒ: Προτάσεις για την ανάσχεση του brain drain

Δέσμη μέτρων για την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό…

H ανάσχεση του brain drain μοναδικός δρόμος επιτυχίας

Είναι ξεκάθαρο και σε αυτό στοχεύει η κυβέρνηση: Η οικονομική ανάπτυξη της…