Ένας χρόνος τεράστιας προσπάθειας!

Όλα από το μηδέν! Χωρίς μεγάλα μέσα, ισχυρά στηρίγματα, πολλά χέρια, φτάσαμε…