ΕΕ: επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων απονομής…

ΑΑΔΕ: Με QR Code ο έλεγχος της εγκυρότητας των αποδείξεων

Ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση των καταχωρήσεων των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων…