Ψηφιακή δικαιοσύνη: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη μέσω της ψηφιοποίησης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την αξιοποίηση των ευκαιριών…