Βασικά Σημεία του Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και την επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης

Τα Βασικά Σημεία του Νόμου «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» για…