Σαν Σήμερα 26 Αυγούστου 1789 ψηφίστηκε από τη Γαλλική Συνέλευση η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη ψηφίστηκε το 1789 κατά την περίοδο της Γαλλικής…