Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Το Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων της σήραγγας της Μάγχης

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας…