Υπουργείο Περιβάλλοντος-Πλαστικά Μίας Χρήσης: «Κάποτε ήταν βολικά, πλέον έγιναν βαρίδι»

Μέσα σε ένα λεπτό, όσο διαρκεί το βίντεο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που…

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Aπόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης το 2021

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ακούγοντας τους πολίτες και την αγορά και με βάση τη κοινοτική…