Καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο – Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έτοιμο να διαπραγματευτεί ένα προσωρινό μέτρο

Σήμερα, οι πρέσβεις των κρατών μελών κατέληξαν σε διαπραγματευτική εντολή σχετικά με προσωρινούς…