Υπουργείο Εξωτερικών για την εκλογή του Έλληνα υποψηφίου σε διευθυντική θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων

Κατά την πρόσφατη 137η Σύνοδο του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO),…