Συμβουλίου της Ευρώπης-Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Η καταστροφή στο φυσικό μας περιβάλλον αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευημερία μας

Η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Marija Pejčinović Burić, ο Πρόεδρος…