Επιστημονική Επιτροπή για τον σχεδιασμό νέων κλινών ΜΕΘ

Επιστημονική Επιτροπή ορίζεται για τον σχεδιασμό νέων κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία του…

ΑΑΔΕ: Ορισμός νέων γενικών διευθυντών και προϊσταμένων Διευθύνσεων

Στον ορισμό νέων γενικών διευθυντών και προïσταμένων Διευθύνσεων προχώρησε η ΑΑΔΕ. Τα…