Ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και τον μετασχηματισμό των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του…