Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού στη διοργάνωση της Οικονομικής Ολυμπιάδας

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει,…