Το Υπουργείο Οικονομικών ενδυναμώνει την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και επενδύει στην Κοινωνική Συνεννόηση

Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών η απόφαση για τη συγκρότηση σε…