Απεβίωσε ο Γιώργος Μουστάκας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας παιχνιδιών

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο Γιώργος Μουστάκας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας…