Τις ενημερωτικές ιστοσελίδες και τα social media επιλέγουν οι πολίτες να ενημερώνονται για τον Covid-19 σύμφωνα με έρευνα

Τις ενημερωτικές ιστοσελίδες καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ λιγότερο…