Α. Γεωργιάδης: Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τη δανειοδότηση μικρών επιχειρήσεων

Την δυνατότητα να συνάπτουν δάνεια έως και 50.000 ευρώ θα έχουν στο…

Γεωργιάδης: Οικονομική ενίσχυση 450 εκατ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις

Έτοιμη να ενισχύσει περίπου 50.000 επιχειρήσεις με 450 εκατομμύρια ευρώ είναι η…