Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού

«Η πρόοδος όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και του μίσους είναι…