Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα, την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του…

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία: ενισχύουμε τις δημοκρατίες της ΕΕ

Το σχέδιο δράσης, το οποίο απαντά στις προκλήσεις που θέτουν για τα…