Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη μελλοντική πορεία

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και τη…