Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Ελλιπής η λίστα των ΚΑΔ

Αντιδράσεις από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμού Δραστηριότητας …