Μ. Συρεγγέλα: Η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι στους άμεσους στόχους της κυβέρνησης

«Η δημιουργία συνθηκών προστασίας και η επίτευξη της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής…