Εξ αποστάσεως εκπαίδευση-Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους,…

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Εντυπωσιακά στοιχεία τηλεκπαίδευσης

Εντυπωσιακή και ολοένα αυξανόμενη συνεχίζει να είναι η ανταπόκριση μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών…