Παράταση αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Ρύθμιση για την εξόφληση των ασφαλιστικών οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προανήγγειλε…