Μικρή βελτίωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο

Σχετική βελτίωση παρουσίασαν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο, καθώς βελτιώθηκε η δραστηριότητά…