Επιδότηση διαφήμισης στα ΜΜΕ έως τα τέλη του 2022

Έκπτωση στη φορολογία, προσαυξημένη κατά 100% για το σύνολο του διαφημιστικού τζίρου,…

Κάθετη πτώση στη διαφήμιση δαπάνη στα ΜΜΕ

Ισχυρά αρνητική εξακολουθεί να παραμένει η τάση στα media εξαιτίας της πανδημίας,…

H ποιότητα μιας άλλης διαφήμισης και οι ελπίδες που παραμένουν ζωντανές

Ναι επιτέλους. Μια διαφήμιση που περνάει μεγάλα σε αξία νοήματα. Ναι, μια…