Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δεύτερο στάδιο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους

Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και…