Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με νέους κανόνες για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τον πρόσφατο συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη, με…