Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την απώλεια του πρώην Γερουσιαστή ΗΠΑ Πωλ Σαρμπάνη

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την απώλεια του πρώην Γερουσιαστή ΗΠΑ Πωλ Σαρμπάνη:…