Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Περισσότερα μέτρα με σκοπό την τόνωση της απασχόλησης των νέων

Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα σύσταση για «μια γέφυρα προς την απασχόληση…

Βοήθεια 2,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE για την ενίσχυση της απασχόλησης

Ενίσχυση 2,7 δισ. ευρώ αναμένεται να λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ…

Υπ. Εργασίας: Προγράμματα απασχόλησης 12.000 ανέργων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Σε συμφωνία για την εκπόνηση δύο προγραμμάτων απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κατέληξαν…