ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13…

Μηδενικό επιτόκιο μετά την δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Μια νέα είδηση που έρχεται να προστεθεί στις θετικές για την ελληνική…

ΟΔΔΗΧ: Είσπραξη 812,5 εκατ. ευρώ από 12μηνα έντοκα γραμμάτια

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο μετά την…

ΥΠΟΙΚ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια

Σε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το ελληνικό δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ.…