Έκτακτη Επικαιρότητα-Πολιτική Προστασία: κατ’ οίκον απομόνωση 10 ημερών για όλες τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετικά με όλες τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνεται ότι, κατόπιν εισήγησης της…