Υπουργείο Εργασίας: Παράταση της προθεσμίας γνωστοποίησης των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας…