Δίλημμα άνευ ουσίας

by Γιάννης Διαμάντης

Το πολυνομοσχέδιο στο χώρο της παιδείας αποτελεί, πλέον, γεγονός.

Σειρά αλλαγών που προβλέπονται σ' αυτό αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τους επόμενους μήνες.

Μία από τις αλλαγές αφορά την αντικατάσταση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από τα Λατινικά, διάταξη που έχει προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η συγκεκριμένη απόφαση κρίνεται προβληματική για ποικίλους λόγους.

Αρχικά, το μάθημα της Κοινωνιολογίας αποτελεί διαβατήριο για τις υποψήφιες και τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισέλθουν σε σχολές πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς επίσης και σε όσους θέλουν να εισαχθούν σε σχολές ΜΜΕ.

Κατόπιν, οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή με θεσμούς και φαινόμενα όπως η εργασία, η πολιτική εξουσία, το έγκλημα, η κοινωνικοποίηση, ο πολιτισμός κ.ά., που επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες θεματικές αποτελούν θέματα που πραγματεύεται το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μάλιστα, αρκετοί μαθητές παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν στη σύνταξη της έκθεσης στοιχεία από την Κοινωνιολογία.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνίες. Τι είναι αυτό που, π.χ., γέννησε τον καπιταλισμό; Τι αλλαγές επέφερε η βιομηχανική επανάσταση στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων; Τι είναι έγκλημα και πώς ορίζεται στη διάρκεια του χρόνου, αλλά και στις διαφορετικές κοινωνίες;

Το δίλημμα δεν βρίσκεται μεταξύ των Λατινικών και της Κοινωνιολογίας. Τα πρώτα αποτελούν μία από τις βασικές σταθερές του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της νεότερης ευρωπαϊκής σκέψης, ενώ είναι απαραίτητο μάθημα για τις κλασσικές σπουδές.

Η λύση βρίσκεται στην ύπαρξη και των δύο μαθημάτων. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνουν στα υπό εξέταση μαθήματα τόσο τα Λατινικά όσο και την Κοινωνιολογία. 

Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη για την σύνταξη ενός νέου βιβλίου Κοινωνιολογίας, το οποίο θα πραγματεύεται πιο ενεργά τις προεκτάσεις της μεταβιομηχανικής κοινωνίας στη ζωή των ανθρώπων (βλ. τηλεργασία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.).

Οι κοινωνικές επιστήμες δεν έχουν λάβει στη χώρα μας την αναγνώριση που τους αξίζει. Ας μην ενισχύσει αυτή την τάση η συγκεκριμένη απόφαση.

 

Ι. Διαμάντης

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments