Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας ΗΠΑ για Ενεργειακά Θέματα

Οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας πραγματοποίησαν μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 29 Ιουνίου 2020, τη 2η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικού Διαλόγου για Ενεργειακά Θέματα.

Read more