Μηνιαίο τιμητικό επίδομα 200 ευρώ σε όσους πολέμησαν στην Κύπρο τα έτη 1964, 1967 και 1974

Μηνιαία τιμητική ισόβια παροχή ποσού 200 ευρώ στους οπλίτες οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή.

Read more