Η ΕΕ προτείνει να επιτραπεί στους γεωργούς να παρεκκλίνουν για ένα έτος από ορισμένους γεωργικούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στους γεωργούς της ΕΕ να κάνουν χρήση παρεκκλίσεων από τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για το έτος 2024, υποχρεώνοντας τους να διατηρήσουν ορισμένες περιοχές μη παραγωγικές. Η πρόταση της Επιτροπής, παρέχει μια πρώτη συγκεκριμένη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των γεωργών σχετικά με το εισόδημα.

Το μέτρο θα ψηφιστεί τις προσεχείς ημέρες από τα κράτη μέλη που θα συγκεντρωθούν στη συνεδρίαση της επιτροπής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα προβεί σε επίσημη έγκριση. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2024. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός 15 ημερών, ώστε οι γεωργοί να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά:

«Οι γεωργοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ και την καρδιά των αγροτικών μας περιοχών. Η διαρκής δέσμευση της Επιτροπής υλοποιείται μέσω του προϋπολογισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, αξίας 386.7 δισ. ευρώ, γεγονός που συμβάλλει στη σταθεροποίηση του εισοδήματος των ευρωπαίων γεωργών, ενώ παράλληλα επιβραβεύει τις προσπάθειές τους για το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Το σημερινό μέτρο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία στους γεωργούς σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους γεωργούς μας για να διασφαλίσουμε ότι η ΚΓΠ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους και της συνέχισης της παροχής δημόσιων αγαθών στους πολίτες μας.»