Αναστολή πλειστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς στην Θεσσαλία– Σε ΦΕΚ η σχετική ΠΝΠ

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έγινε η απόφαση της κυβέρνησης για την αναστολή των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας λόγω της κακοκαιρίας «Daniel».

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τίτλο «επείγουσες διατάξεις για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη μετάθεση της ημερομηνίας ανακήρυξης συνδυασμών για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 στην περιφέρεια Θεσσαλίας».

Η εν λόγω ΠΝΠ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι πλειστηριασμοί που είχαν πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 ακυρώνονται, καθώς έχει αναδρομική ισχύ.

«Πράξεις των προηγούμενων εδαφίων, που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αναστολής» αναφέρεται σε συγκεκριμένη παράγραφο.

Η ΠΝΠ εκδόθηκε σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης με την οποία εκτός των άλλων ρυθμίζονται τα ζητήματα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων της περιφέρειας Θεσσαλίας.