ΕΛΣΤΑΤ: 10,9% η ανεργία, 508.744 οι άνεργοι

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και
ανεργίας για τον μήνα Μάρτιο 2023.
•Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε 10,9% έναντι 12,7% τον
Μάρτιο του 2022 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,3% τον Φεβρουάριο του 2023.
•Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.166.819 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 2.694 άτομα σε σχέση
με τον Μάρτιο του 2022 (-0,1%) και αύξηση κατά 59.417 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του
2023 (+1,4%).
•Οι άνεργοι ανήλθαν σε 508.744 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 100.395 άτομα σε σχέση με τον
Μάρτιο του 2022 (-16,5%) και κατά 14.096 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (-2,7%).
•Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του
εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
3.133.019, σημειώνοντας αύξηση κατά 73.815 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022 (+2,4%) και
μείωση κατά 47.692 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023 (-1,5%).