Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Μεταρρύθμιση των φαρμακευτικών προϊόντων για πιο προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και καινοτόμα φάρμακα

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ —τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση…

ΕΕ: Nομοθετικές προτάσεις νέων κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης κατάλληλοι για το μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίηση της πιο…