Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τις Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης στη χώρα μας

Για πρώτη φορά, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών, καθώς και πάνω από 30 ακαδημαϊκοί, μέλη της ιατρικής κοινότητας, φορείς του χώρου της αναπηρίας, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Παιδιού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, συναντήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την κατάρτιση ενός Σχεδίου Δράσης για τις Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης στη χώρα μας.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 750 παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και περίπου 700 παιδιά με αναπηρία. Επομένως, κάθε χρόνο, περίπου 8.700 παιδιά, ηλικίας 0 έως 6 ετών, και οι οικογένειές τους καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που δημιουργούνται από την αναπηρία και τις αναπτυξιακές διαταραχές. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου στις ηλικίες 0 έως 6 ετών είναι έντονη, συνεπώς, η κατάλληλη παρέμβαση παίζει καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση υπαρχουσών δεξιοτήτων αλλά και στην ελαχιστοποίηση μελλοντικών περιορισμών.

Η Πρώιμη Παρέμβαση συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτόν τον σκοπό, καθώς ενισχύει την λειτουργικότητα των παιδιών ηλικίας 0 έως 6 ετών, με αναπηρία, αλλά και παιδιών που εμφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισμός. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο και τις καινοτόμες δράσεις που αυτό προτείνει, παράλληλα με τις θεραπείες που λαμβάνει το παιδί, σύμφωνα με εξατομικευμένο πλάνο για τις ανάγκες του, και η ίδια η οικογένειά του λαμβάνει την απαραίτητη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, με σκοπό την μέγιστη δυνατή ενδυνάμωση αυτής και του παιδιού. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (δηλαδή, το σπίτι, την παιδική χαρά, το σπίτι των παππούδων κ.ά.) ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας κ.ά.

Οι συζητήσεις που πραγματοποιηθήκαν στο Υπουργείο Εργασίας, επικεντρώθηκαν στις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, στους υφιστάμενους μηχανισμούς παροχής υποστήριξης αλλά και στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου Πρώιμης Παρέμβασης στην Ελλάδα, το οποίο θα έχει επίκεντρο το παιδί αλλά και την οικογένειά του. Το Σχέδιο Δράσης, εκπονείται στο πλαίσιο του έργου τεχνικής βοήθειας που είχε αιτηθεί το Υπουργείο Εργασίας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης και υλοποιείται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGREFORM).