Δύο νέες Στρατηγικές Επενδύσεις άνω των 89 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Δύο νέες Στρατηγικές Επενδύσεις άνω των 89 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Δύο νέες Στρατηγικές Επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 89 εκατ. ευρώ ενέκρινε χθες, 15 Μαρτίου, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Φορέας των δύο επενδύσεων είναι η φαρμακοβιομηχανία «DEMO Α.Β.Ε.Ε.» που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εν λόγω στρατηγικές επενδύσεις πρόκειται να υλοποιηθούν στους βιομηχανικούς χώρους της εταιρείας στο Κρυονέρι, στον Άγιο Στέφανο (που θα κατασκευαστεί) και στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, πρόκειται για:

Α. Το επενδυτικό σχέδιο «Βιομηχανική έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-01 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου».

Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι η έγκριση και κυκλοφορία στην αγορά του πρώτου βιοομοειδούς φαρμακευτικού προϊόντος για ογκολογικές θεραπείες από Ελληνική εταιρεία, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εύρος καρκινικών νόσων. H σημαντική αυτή επένδυση, ύψους 44.690.600€, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη, αφού πέρα από την δημιουργία του εν λόγω φαρμακευτικού προϊόντος με ευρεία χρήση, μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη επιπλέον προϊόντων της ίδιας φαρμακευτικής τάξης.

Β. Το επενδυτικό σχέδιο «Βιομηχανική έρευνα και Ανάπτυξη ενός Μονοκλωνικού Αντισώματος με κωδικό DM-02 ως Βιολογική Θεραπεία στην Αντιμετώπιση Κακοηθών Νεοπλασιών εντός του Σύγχρονου Κανονιστικού Πλαισίου».

Η υλοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, συνολικού προϋπολογισμού 44.433.967€, θα οδηγήσει στην  έγκριση και κυκλοφορία στην αγορά του πρώτου ελληνικού βιοομοειδούςφαρμακευτικού προϊόντος για ογκολογικές θεραπείες για πολλαπλό μυέλωμα.