Ουκρανία: Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μεγαλύτερη στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη

Ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μέτρα συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ), τα οποία παρέχουν περαιτέρω στρατιωτική συνδρομή στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Συνίστανται σε έβδομη δέσμη μέτρων ύψους 500 εκατ. € και σε νέο μέτρο συνδρομής ύψους 45 εκατ. € για τη στήριξη των εκπαιδευτικών προσπαθειών της αποστολής στρατιωτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMAM Ukraine).

Με τη σημερινή απόφαση, η ΕΕ αυξάνει τη στήριξή της προς την Ουκρανία ώστε να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και την εδαφική της ακεραιότητα εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό από τον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Με την έβδομη δέσμη, η συνολική συνεισφορά της ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΜΕ για την Ουκρανία ανέρχεται πλέον σε 3,6 δισ. €.

Στόχος του νέου μέτρου συνδρομής για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας που έχουν εκπαιδευτεί στο πλαίσιο της EUMAM Ukraine είναι η παροχή του απαραίτητου μη θανατηφόρου εξοπλισμού και προμηθειών, καθώς και υπηρεσιών για τη στήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.