Αρμενία: Μη στρατιωτική αποστολή της ΕΕ με στόχο τη σταθερότητα στις παραμεθόριες περιοχές

Το Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε να συστήσει μη στρατιωτική αποστολή στην Αρμενία (EUMA) στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Στόχος της αποστολής είναι να συμβάλει στη σταθερότητα στις παραμεθόριες περιοχές της Αρμενίας, στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης επιτόπου και στην εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις προσπάθειες εξομάλυνσης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Σε απάντηση στο αίτημα της Αρμενίας, η EUMA θα διεξάγει τακτικές περιπολίες και θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την κατάστασηενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την επίγνωση από την ΕΕ της κατάστασης επιτόπου. Η αποστολή θα συμβάλει επίσης στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της διαδικασίας υπό την ηγεσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel.

Η αρχική εντολή της EUMA θα διαρκέσει δύο έτη και το επιχειρησιακό στρατηγείο της θα βρίσκεται στην Αρμενία. Διοικητής μη στρατιωτικής επιχείρησης θα είναι ο Stefano Tomat, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΕΔ για τη μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων (CPCC). Στο εγγύς μέλλον θα διοριστεί αρχηγός αποστολής που θα ηγείται των επιχειρήσεων στην περιοχή.