Ενεργοποίηση Ψηφιακής Κάρτας και Μητρώου Αναπηρίας στο πλαίσιο της δράσης Εθνική Πύλη Αναπηρίας από το Ελλάδα 2.0

Την ενεργοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία, ανακοίνωσαν πρόσφατα σε κοινή συνέντευξη Τύπου τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας και το Μητρώο Αναπηρίας, δύο έργα που εντάσσονται στην ευρύτερη δράση της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του δηλαδή του πληροφοριακού συστήματος όπου συγκεντρώνονται όλες οι ψηφιακές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην αναπηρία και πιο συγκεκριμένα:

α. Πιστοποίηση από ΚΕΠΑ – ψηφιακά ΚΕΠΑ
β. Μητρώο και κάρτα αναπηρίας
γ. Μητρώο παροχών

Η δράση υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET),εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU από το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση 2 εκατ. €.

Η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣαμεΑ) θα λειτουργεί όπως το φοιτητικό πάσο, αποδεικνύοντας την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητά του ως ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου. Οι κάτοχοι με την επίδειξή της θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, χρησιμοποιώντας την ως δικαιολογητικό αντί της πιστοποίησης αναπηρίαςχωρίς να απαιτείται να μοιραστούν τα ευαίσθητα προσωπικά -και ιδίως ιατρικά- τους δεδομένα.

Στόχος είναι στην Κάρτα να προστεθούν σταδιακά όλες οι παροχές που αφορούν στους κατόχους της. Είναι ήδη διαθέσιμη και ως ψηφιακή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, αποτελώντας το τρίτο ταυτοποιητικό έγγραφο που μπαίνει στην εφαρμογή gov.gr Wallet.

Στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία εντάσσονται όλα τα άτομα που διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή. Σε πρώτη φάση περιέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πιστοποίησης αναπηρίας και σταδιακά θα τροφοδοτείται με επιπλέον στοιχεία, μέσω και της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Το Μητρώο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο χαρτογράφησης για την πιστοποιημένη αναπηρία θέτοντας τις βάσεις για την ψηφιοποίηση όλου του συστήματος παροχών αναπηρίας.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Πύλη Αναπηρίας ξεκίνησε να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, οπότε και τέθηκαν σε εφαρμογή τα Ψηφιακά ΚΕΠΑ (ψηφιακή διαδικασία αίτησης για αξιολόγηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ), ενώ σύντομα αναμένεται να υλοποιηθεί και το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να βρει συγκεντρωμένες όλες τις παροχές και όλες τις δομές αναπηρίας της χώρας.