Θέσεις εργασίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

Θέσεις εργασίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Οινόφυτα

Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Αττική και Θεσσαλονίκη)

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με έδρα το Κορωπί αναζητά:

Εργάτες Παραγωγής (Κορωπί)
Χειριστές Μηχανής Συσκευασίας (Κορωπί)
Υπεύθυνους Γραμμής Παραγωγής (Κορωπί)
Πωλητές (ExVan) – Οδηγούς (Αττική γενικά)
Πωλητές (ExVan) – Οδηγούς (Θεσσαλονίκη)
Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης (Κορωπί)
Ηλεκτρολόγους Συντήρησης (Κορωπί)
Μηχανικούς Συντήρησης (Κορωπί)
Μέλη της Ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης (κορωπί)

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βάσει πολιτικής της εταιρείας. Οι οδηγοί – Πωλητές λαμβάνουν επιπλέον bonus επίτευξης στόχων.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 137”, την ειδικότητα και τον τόπο παροχής εργασίας (πχ Κωδικός θέσης 137, Οδηγός – Πωλητής, Θεσσαλονίκη). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Θέσεις εργασίας εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής (Αθήνα)

Μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής (ΙΤ) αναζητά εξειδικευμένα στελέχη σε θέσεις πληροφορικής.

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής  με επιθυμητή εξειδίκευση σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και πληροφοριών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία σε ομάδες υποστήριξης και λειτουργίας ασφάλειας των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κεντρικών συστημάτων (data center) και υποδομών

Οι υποψήφιοι θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και λειτουργίας ασφάλειας των κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κεντρικών συστημάτων (data center) και υποδομών της εταιρείας με αντικείμενο εργασίας:

 • Παρακολούθηση λειτουργίας των μηχανισμών ασφάλειας και προστασίας της εταιρείας
 • Διαχείριση ειδοποιήσεων από το σύστημα 24 Χ 7 παρακολούθησης (SOC)
 • Ένταξη-Παρακολούθηση συστημάτων στο SOC 
 • Ένταξη-Παρακολούθηση alerts στο SOC
 • Πραγματοποίηση ελέγχων ευπαθειών και τρωτότητας στην υποδομή της εταιρείας (όπως pen tests)
 • Διαχείριση ερωτημάτων και αιτημάτων από χρήστες

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο/δίπλωμα ή ισοδύναμο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση σε κατευθύνσεις Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στο συγκεκριμένο αντικείμενo
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2

Οι υποψήφιοι θα παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης βάσεων δεδομένων σε Oracle DB, με ταυτόχρονη γνώση ανάπτυξης σε γλώσσα PL/SQL.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση (8ωρη πενθήμερη εργασία), σταθερό ωράριο εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 135″ και το αντικείμενο του έργου (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης και το αντικείμενο του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Θέσεις εργασίας σε μεγάλο όμιλο εταιρειών παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών και χρωμάτων στα Οινόφυτα

Μεγάλος όμιλος εταιρειών παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών και χρωμάτων αναζητά για το εργοστάσιο στα Οινόφυτα:

 • Μηχανικό Συντήρησης, με Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι. / T.E.I ή άλλης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης), εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού και καλή γνώση αγγλικών και MS Office. Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία δομικών υλικών. Ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποστήριξη / επίλυση των βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία, συμμετέχει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, προγραμματίζει επισκευές στον μηχανολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής, συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις, προτείνει λύσεις και κάνει διορθωτικές κινήσεις με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Προσωπικό για το Τμήμα Παραγωγής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τμήμα παραγωγής σε βιομηχανικές μονάδες (ιδανικά σε παραγωγή κονιαμάτων). Επιθυμητές ηλεκτρολογικές γνώσεις. Ο υποψήφιος, που θα πρέπει να διακρίνεται από οργάνωση και συνέπεια, είναι επιφορτισμένος με την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες, την τήρηση των προτύπων ασφαλείας και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
 • Υπάλληλο Αποθήκης με επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε οργανωμένη αποθήκη.
 • Υπάλληλο για το Τμήμα Διακίνησης, απόφοιτο ΤΕΙ σε τομείς Logistics ή Οικονομικά, με πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση εφαρμογών ERP (κατά προτίμηση Navision), άριστη ικανότητα διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Ο υποψήφιος αναλαμβάνει την οργάνωση, τον συντονισμό και την καταχώρηση των παραγγελιών πελατών στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας, την ενημέρωση του Τμήματος Πωλήσεων σχετικά με την πορεία εξέλιξης των παραγγελιών, καθώς και την παρακολούθηση και αναπλήρωση των αποθεμάτων στις αποθήκες του Ομίλου.
 • Χειριστή Κλαρκ με άδεια Χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος (κλαρκ) για τον χειρισμό περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, καθώς και τη μεταφορά και τακτοποίηση φορτίων.

Οι υποψήφιοι, κατά προτίμηση με εντοπιότητα, θα πρέπει να είναι προσηλωμένοι στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και να διακρίνονται από επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ο Όμιλος προσφέρει πλήρη και άμεση απασχόληση σε πρωτοπόρα βιομηχανία, με ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες απολαβές, συνεχόμενη εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 121Β” και την ειδικότητα. Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.