ΕΛΣΤΑΤ: Απασχόληση και ανεργία για τον μήνα Ιούνιο 2022 | ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ | Όλα στο προσκήνιο!

ΕΛΣΤΑΤ: Απασχόληση και ανεργία για τον μήνα Ιούνιο 2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και
ανεργίας για τον μήνα Ιούνιο 2022.
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2022 ανήλθε σε 12,1% έναντι 15,0% τον Ιούνιο
του 2021 και 12,5% τον Μάιο του 2022.
 Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.148.431 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 155.318 άτομα σε σχέση με
τον Ιούνιο του 2021 (+3,9%) και αύξηση κατά 12.020 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (+0,3%).
 Οι άνεργοι ανήλθαν σε 572.109 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 130.976 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο
του 2021 (-18,6%) και κατά 17.233 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (-2,9%).
 Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του
εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε
3.110.882, σημειώνοντας μείωση κατά 55.254 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 (-1,7%) και αύξηση
κατά 2.560 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2022 (+0,1%).